Ympäristötavoitteemme

Yhdessä voimme muuttaa asioita

Ympäristöpolitiikkamme perustana on tuottaa palveluita, jotka eivät missään elinkaarensa vaiheessa vahingoita tai haittaa ympäristöä. Tähän pyrkiessämme sitoudumme kaikessa toiminnassamme ympäristönsuojeluun: kestävän kehityksen periaatteiden noudattamiseen, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen sekä jatkuvaan ympäristönsuojelun tason parantamiseen. Ympäristöpolitiikassamme sitoudumme noudattamaan Suomen lakeja ja asetuksia sekä viranomaisten määräyksiä.

Keskeiset ympäristöpäämäärämme ja niihin liittyvät konkreettiset tavoitteemme ovat:

 • Energiankulutuksen vähentäminen
  Sähkön kokonaiskulutus alle 62 kWh lämmitettyä pinta-alaa (m2) kohti vuodessa
 • Vedenkulutuksen vähentäminen
  Kokonaisvedenkulutus yöpymisvuorokautta kohti alle 140 litraa
 • Jätemäärän vähentäminen ja kierrätyksen tehostaminen
  Jätettä yhteensä alle 0,6 kg/yöpymisvuorokausi, josta hävitettäväksi lähetettävän jätteen määrä alle 0,16 kg/yöpymisvuorokausi
 • Ympäristötietoisuuden lisääminen
  Ympäristötietoisuuden lisääminen on avainasemassa muiden päämäärien saavuttamisessa. Yksin emme saavuta yhtään tavoitetta vaan tarvitsemme siihen jokaista asiakastamme. Kannustamme esimerkiksi sammuttamaan valot kun tilassa ei oleskella, lajittelemaan syntyneet jätteet, sulkemaan suihkun saippuoinnin ajaksi ja huolehtimaan ovien ja ikkunoiden sulkemisesta lämmityskaudella.

Ylläpidämme ja lisäämme toimillamme luonnon monimuotoisuutta. Luonnon monimuotoisuuden säilyminen on keskeinen ekosysteemien tilan mittari. Luomme ja ylläpidämme luontoarvoiltaan arvokasta maatalousaluetta jättämällä osan pihapiiristämme laitumeksi. Jätämme sopiviin paikkoihin aina tilaisuuden tullen pökkelöitä ja maapuita, jotka lisäävät lahopuun määrää pihapiirissämme. Näiden toimien ansioista pihapiirillämme on edellytykset ylläpitää tavanomaista monipuolisempaa kasvi- ja eläinlajistoa.