Tietosuoja

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste Kuralan kartanotila
Asiakasrekisteri

Rekisterin pitäjä
Kuralan kartanotila Oy, Kuralantie 11, 21900 Yläne

Rekisterinhoitaja
Laura Naire-Koivisto ja Matti Koivisto

Rekisterin nimi
Kuralan kartanotilan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

 • varausten hoitaminen
 • maksaminen, maksujen valvonta
 • rekisterinpitäjän palvelujen markkinointi
 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen
 • asiakkaiden ruokailuun liittyvien pöytävarausten tekeminen ja kokoustilojen varaaminen

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:

 • asiakastiedot: nimi, syntymäaika, yhteystiedot (esim. puhelimen ja matkapuhelimen numero sekä sähköpostiosoite ja muu sähköinen osoitetieto) yhteydenottoa varten, kansalaisuus, asiakkaan kanssa yöpyneiden aikuisten ja lasten lukumäärä sekä laskutusyhteystiedot
 • asiakaspalautetiedot: asiakkaiden tyytyväisyystiedot, kommentit rekisterinpitäjän palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot
 • varaustiedot (esim. tiedot aiemmin tehdyistä varauksista ja tulevista varauksista)
 • asiakkaan maksutapa- ja maksukäyttäytymistiedot sekä laskutustiedot
 • asiakkaan suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla järjestelmillä suoritettavaan markkinointiin
 • lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot
 • muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot (esim. tiedot asiakkaan ilmoittamista liikuntarajoituksista, vammoista ja sairauksista, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi)’

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteet ovat:

 • majoitusliikkeen varausjärjestelmä
 • matkustajailmoituslomakkeet
 • asiakkaan kanssa käydyt sähköposti- ja puhelinkeskustelut

Tiedonkeruu

Henkilötietoja kerätään henkilötietolakia noudattaen asiakkaan tehdessä majoitus-, ruokailu- tai kokouspalveluvarauksia puhelimella, sähköpostilla tai www-sivujen kautta.

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään hänen haluamiinsa palveluiden varauksiin ja ostoihin liittyvistä tapahtumista.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä, eikä niitä käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa säilytetään kunnes tiedot on syötetty asianmukaisiin järjestelmiin. Manuaalinen aineisto tuhotaan sen käytyä tarpeettomaksi.

ATK-tietojen käsittelyyn on käyttöoikeus vain niillä Kuralan kartanotilan palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tiedot sijaitsevat Kuralan kartanotilan tietokoneella, jonka käyttö on salasanasuojattu ja tiedostot suojattu teknisesti palomuurilla.

Tarkastusoikeus

Rekisteriseloste on nähtävänä Kuralan kartanotilan Internet-sivuilla sekä yrityksen vastaanotossa osoitteessa Kuralantie 11, 21900 Yläne.

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kun asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö Kuralan kartanotilan postiosoitteeseen. Asiakas voi myös käydä Kuralan kartanotilalla henkilöllisyyden todistava asiakirja mukanaan. Tarkastuspyynnössä asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. Kuralan kartanotila toimittaa kirjallisen vastauksensa asiakkaalle 30 päivän kuluessa siitä, kun asiakas on käynyt henkilökohtaisesti yrityksessä tai kun asiakkaan kirjallinen tarkastuspyyntö on saapunut perille.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön edellämainitun mukaisesti.

Kielto-oikeus: Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.